Profesjonalnie

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny

- John D. Rockefeller

Szkolenie to dialog. Dialog pomiędzy prelegentem a słuchaczami. Warto współpracować z ludźmi, który nie tylko mówią ale tez słuchają. Nasze szkolenia prowadzone są przez liderów, profesjonalistów, którzy mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami i którzy chcą się nimi dzielić. Networking, coaching, brainstorming – te trzy słowa klucze to drogowskazy do udanego szkolenia.

Professional

“In modern World, the communication ability has become the commodity I am ready to pay more for than any other.”

- John D. Rockefeller

The training is a dialog. Dialog between speaker and listeners. It is worth to cooperate with people that not only speak but listen as well. Out trainings are being held by the leaders, the professionals that can show off their achievements they are ready to share. Networking, coaching, brainstorming – those are the three key words of successful training.

Szybko

Realia nowoczesnego biznesu są proste i bezwzględne – kto pierwszy ten lepszy. Nie ma czasu na podążanie za trendami. Trendy trzeba tworzyć. Twoja firma ma być pierwsza, ma być innowacyjna, ma być najlepsza. Nikt nie zwraca uwagi na drugie miejsce.

W naszych szkoleniach kładziemy duży nacisk na czas i odpowiednie jego wykorzystanie.

Fast

The realities of modern business are simple and ruthless – first come, first served. There is no time to follow the trends. You have to be trendsetter. Your company is to be first, innovative and the best. No one take care about the second place.

During our training we put great pressure on time efficiency.

Effectively

30%

Statistical, during standard training only by 30% of the time the listeners can stay focus. That is why it is important to speak specific, briefly and relevantly. Too long and unexciting training are a waste of time and money. Chilli Coaching stand for effectiveness and new ways of communication. We change fixed schemes as we did with the columns in this text.

Efektywnie

30%

Statystycznie, podczas standardowego szkolenia tylko przez 30% czasu słuchacze są w stanie zachować pełnię energii i skupienia. Dlatego, też ważne jest aby mówić konkretnie, zwięźle i na temat. Zbyt długie i monotonne szkolenia to strata czasu i pieniędzy. W Chilli Coaching stawiamy na efektywność i nowe formy dialogu. Zmieniamy utarte schematy, tak jak kolejność kolumn w tym teście.

ZATRUDNIJ NAS

 

ZADZWOŃ DO NAS:

660 799 202

NAPISZ DO NAS:

mch@chilli-coaching.pl

WPADNIJ DO NAS!

al. Wojska Polskiego 52, Pruszków